கைப்பந்து தளம்

 • வாலிபால் தளம்- ரத்தினம் பொறிக்கப்பட்டது

  வாலிபால் தளம்- ரத்தினம் பொறிக்கப்பட்டது

  ஜெம் பொறிக்கப்பட்ட தடிமனான தரையானது தொழில்முறை மற்றும் பல்நோக்கு நீதிமன்றங்கள் மற்றும் அரங்குகளுக்கு சிறந்த தீர்வாகும்.இது அதிகபட்ச தடிமன் கொண்டது, எனவே சிறந்த அதிர்ச்சி உறிஞ்சுதல், விளையாட்டு வீரர்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்கிறது மற்றும் சிறந்த விளையாட்டு தரத்திற்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறது.EN14904 தரநிலைகளுடன் இணங்கவும்.

  அம்சங்கள்
  ● பல விளையாட்டு பயன்பாடு, குறிப்பாக கைப்பந்து மற்றும் கைப்பந்து
  ● கறை மற்றும் கீறல்களுக்கு விதிவிலக்கான எதிர்ப்பு
  ● அதிர்ச்சி உறிஞ்சுதல் ≧25%
  ● கூடுதல் ஆயுள் மற்றும் செலவு குறைந்த