ரூப்டைல்

 • ரூப்டைல்

  ரூப்டைல்

  Guardwe ரப்பர் தரையானது உயர்தர, பல்நோக்கு ரப்பர் கார்பெட் மட்டுமல்ல, குறிப்பாக ஜிம் மையம், பொழுதுபோக்கு மற்றும் விளையாட்டு இடங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான ஒரு தீர்வாகும்.
  நாங்கள் பல்வேறு தடிமன்கள், வண்ணங்கள் மற்றும் விலைகளில் ரோல்களில் ரப்பர் தரையை வழங்குகிறோம்- RubRoll, டைல்ஸ் -RubTiles, & லாக் -RubLock அமைப்புகள்.

  அம்சங்கள்

  ● சூழல் நட்பு மற்றும் மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட பொருட்கள்
  ● சிராய்ப்பு மற்றும் அதிக தாக்கம் உள்ள பகுதிகளுக்கு சிறந்தது
  ● பாரம்பரிய கம்பளத்தை விட அதிக ஆயுள்